Đạo đức của kiểm toán viên

Xây dựng một kiểm toán viên giỏi hơn: Đạo đức trong hành động

Kiểm Toán Nội Bộ
Facebook0
LinkedIn

Sự thành công của bất kỳ chức năng kiểm toán nội bộ nào đều phụ thuộc như nhau vào sự tuân thủ của chức năng kiểm toán nội bộ với các Chuẩn mực Kiểm toán Nội bộ Toàn cầu và năng lực đạo đức của từng kiểm toán viên nội bộ.

Kiểm toán viên nội bộ cần phải luôn duy trì hành vi đạo đức vì họ đã được hội đồng quản trị, ban điều hành và công chúng giao phó cả vai trò đảm bảo và tư vấn. Sự tin tưởng của các bên liên quan đối với nghề kiểm toán nội bộ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức trong mọi trường hợp. Khẳng định này củng cố mục đích của kiểm toán nội bộ được mô tả trong Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ toàn cầu mới.

Đạo đức của kiểm toán viên
Ảnh. ST

Ngoài ra, Tiêu chuẩn 1.1 Trung thực và Dũng cảm Chuyên nghiệp và 1.2 Kỳ vọng về Đạo đức của Tổ chức thu hút sự chú ý đến tầm quan trọng của việc tránh xung đột lợi ích nhằm duy trì tính công bằng và thúc đẩy hành vi đạo đức trong tổ chức. Điều này rất có ý nghĩa vì kiểm toán viên nội bộ phải là tác nhân thay đổi, nâng cao văn hóa đạo đức chung của tổ chức. Nhân viên có nhiều khả năng chấp nhận và áp dụng hành vi đạo đức hơn khi họ chứng kiến ​​nó bằng hành động, dẫn đến một môi trường đạo đức tích cực trong toàn tổ chức.

Thăng tiến nghề nghiệp Kiểm toán Nội bộ với CIA (Certified Internal Auditor) [Khai giảng CIA: 11/05/2024]

Tuy nhiên, kiểm toán viên nội bộ thường phải đối mặt với những tình huống khó xử về mặt đạo đức khiến kỹ năng ra quyết định mang tính đạo đức của họ bị thử thách. Ví dụ, họ có thể gặp phải những tình huống mà họ bị áp lực phải bỏ qua hoặc xem nhẹ các vấn đề kiểm soát mà họ đã phát hiện ra trong quá trình kiểm toán. Đôi khi kiểm toán viên được giám đốc hoặc ban quản lý yêu cầu đưa ra kết quả lạc quan, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải hy sinh tính chính xác và độ tin cậy của kết luận kiểm toán của họ. Để ứng phó một cách hiệu quả với những tình huống khó xử này, kiểm toán viên nội bộ phải có năng lực trong việc đưa ra quyết định về mặt đạo đức, đòi hỏi phải tham gia vào các chương trình đào tạo, chứng nhận và phát triển chuyên môn liên tục về đạo đức. Cũng cần có sự hiểu biết sâu sắc về các mô hình quyết định đạo đức khác nhau.

Một mô hình quyết định đạo đức nổi bật được phát triển bởi James Rest vào năm 1986. Rest là một nhà tâm lý học người Mỹ chuyên về tâm lý học và phát triển đạo đức. Mô hình của Rest bao gồm bốn bước chính: xác định, phân tích, động lực và thực hiện.

Dưới đây là các bước mà kiểm toán viên nội bộ có thể thực hiện, dựa trên mô hình của Rest. Để mô hình ra quyết định có tính đạo đức này có hiệu quả, điều quan trọng cần nhấn mạnh là bước đầu tiên trong mô hình phải được hoàn thành thành công. Nếu không, ba bước còn lại sẽ không xảy ra.

  1. Kiểm toán viên nội bộ trước tiên phải thừa nhận sự tồn tại của tình huống khó xử về mặt đạo đức trước khi họ có thể hành động hoặc đưa ra phán quyết về mặt đạo đức.
  2. Một khi họ đã xác định được rằng có một vấn đề nan giải về mặt đạo đức tồn tại, họ phải xác định xem hành động đạo đức nào sẽ đúng về mặt đạo đức.
  3. Tiếp theo, họ phải xem xét động cơ hành động của mình – tại sao họ nên hành động.
  4. Cuối cùng, họ nên hành động dựa trên các nguyên tắc đạo đức, chẳng hạn như những nguyên tắc được nêu trong Lĩnh vực II của Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ toàn cầu: Thể hiện tính chính trực, duy trì tính khách quan, thể hiện năng lực, thực hiện sự cẩn trọng nghề nghiệp và duy trì tính bảo mật.

Đạo đức không chỉ bao gồm việc xác định đúng sai mà còn liên quan đến những cân nhắc và đánh giá đạo đức phức tạp về lý do tại sao một số hành động nhất định được coi là có thể chấp nhận được hoặc không thể chấp nhận được. Do đó, kiểm toán viên nội bộ cần có kiến ​​thức và hiểu biết về các khái niệm đạo đức khác nhau, chẳng hạn như đạo đức phẩm chất và đạo đức nghĩa vụ, những điều này sẽ giúp kiểm toán viên nội bộ xác định hành vi có thể chấp nhận được và góp phần hiểu biết điều gì là đúng và sai. Mặc dù đạo đức phẩm chất và đạo đức nghĩa vụ khác nhau về các nguyên tắc và cách tiếp cận từ nguyên, nhưng cả hai đều cung cấp hướng dẫn trong việc ra quyết định về mặt đạo đức.

Đạo đức phẩm chất tập trung vào việc phát triển tính cách và trau dồi những đức tính tốt, nhấn mạnh tầm quan trọng của ý định và động cơ.

Mặt khác, nghĩa vụ học xem xét việc tuân thủ các nghĩa vụ đạo đức và các nguyên tắc tổng quát, ưu tiên ý định hơn kết quả.

Cuối cùng, Ubuntu liên quan đến việc thừa nhận rằng các quyết định và hành động của kiểm toán viên nội bộ có tác động đến các bên liên quan như nhân viên, khách hàng và lợi ích công cộng. Nó cũng thúc đẩy lòng nhân ái, sự đoàn kết và sự thịnh vượng của tổ chức tập thể. Mặc dù các dịch vụ đảm bảo và tư vấn là mục tiêu chính của kiểm toán nội bộ, nhưng việc nắm bắt và hiểu khái niệm Ubuntu sẽ giúp các kiểm toán viên nội bộ cá nhân và các chức năng kiểm toán nội bộ đưa ra quyết định có hiệu quả về đạo đức, ủng hộ đạo đức và khả năng phục vụ lợi ích công cộng.

Kiến thức về các khái niệm đạo đức đóng vai trò như một nguồn nội bộ, chẳng hạn như giá trị của kiểm toán viên nội bộ và đóng một vai trò quan trọng trong cách họ phản ứng với những tình huống khó xử hoặc áp lực về đạo đức. Tuy nhiên, những giá trị này có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như môi trường kiểm soát trong tổ chức và áp lực phải thỏa hiệp các giá trị cá nhân của một người. Mặc dù vậy, kiểm toán viên nội bộ có thể sử dụng các khái niệm đạo đức để điều chỉnh hành động của họ phù hợp với giá trị cá nhân và đạt được nhận thức cao hơn mà không nhất thiết phải tuân theo một bộ giá trị cụ thể.

Kiểm toán viên nội bộ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hành vi đạo đức trong các tổ chức. Họ phải đề cao các nguyên tắc đạo đức như trung thực, khách quan, bảo mật và chuyên nghiệp để giữ vững niềm tin của các bên liên quan. Giữa nhiều thách thức, kiểm toán viên nội bộ phải không ngừng phát triển năng lực trong việc ra quyết định có đạo đức. Bằng việc tuân thủ các Tiêu chuẩn Toàn cầu về Kiểm toán Nội bộ và áp dụng một mô hình ra quyết định đạo đức, các kiểm toán viên nội bộ có thể đạt được vị trí như những người bảo vệ đạo đức. Bằng cách nâng cao tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ trong tổ chức, họ có thể giúp định hình các phương pháp kinh doanh có thể dẫn đến sự bền vững của tổ chức của họ.

Nguồn: The Institute Of Internal Auditors 

Facebook0
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.