Áp Dụng Kiểm Toán Nội Bộ Trong Doanh Nghiệp

Kiểm toán nội bộ có vai trò rất quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dù vậy, đến nay, kiểm toán nội bộ vẫn chưa được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và chú trọng, nếu có áp dụng cũng mang tính hình thức, đối phó. Mới đây, Chính […]

Xem chi tiết

Kiểm toán nội bộ CIA là gì? Có nên học hay không?

Kiểm toán nội bộ có vai trò quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khi đó, thị trường lao động đang thiếu hụt một lượng lớn số lượng các kiểm toán nội bộ có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng tiêu chuẩn của các tập đoàn quốc […]

Xem chi tiết

Kiểm Toán Nội Bộ Tại Việt Nam Theo Thông Lệ Quốc Tế

Kiểm toán nội bộ là công cụ đắc lực của nhà quản trị đơn vị, tham gia vào tất cả các bước công việc, các quy trình kiểm soát và quản trị. Nhờ đó, kiểm toán nội bộ cung cấp sự đảm bảo khách quan về việc thiết kế, xây dựng, vận hành kiểm soát […]

Xem chi tiết

Kiểm toán nội bộ – Nghề bảo vệ giá trị cho doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ – Nghề bảo vệ giá trị cho doanh nghiệp Theo quan điểm trước đây, kiểm toán nội bộ (KTNB) chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính và tập trung vào công tác kiểm tra kế toán, thông tin tài chính của công ty. Tuy nhiên, vai trò của KTNB […]

Xem chi tiết