Các loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

Kiểm Toán Nội Bộ Tin Kế Toán - Tài Chính
Facebook0
LinkedIn

Kiểm toán nội bộ (KTNB) là hoạt động để kiểm tra xem DN có thực hiện kiểm soát nội bộ như đã đặt ra hay không, việc này do hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát trực thuộc hội đồng quản trị thực hiện. Vậy các loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ là gì?

1. Những loại hình DN bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

Theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ thì các doanh nghiệp bắt buộc phải KTNB, bao gồm:

 • Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
 • Công ty niêm yết;
 • Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Các DN còn lại được khuyến khích thực hiện công tác KTNB.

Các DN có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ JTNB.

Tuy nhiên, trường hợp DN đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của KTNB quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

2. Các yêu cầu đối với người kiểm toán viên nội bộ

 • Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra.
 • Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ & luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện KTNB.
 • Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý tài chính, kinh tế, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.
 • Có hiểu biết chung, các kiến thức về pháp luật & hoạt động của đơn vị; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá & tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về KTNB.
 • Các tiêu chuẩn khác do đơn vị quy định.

Tham khảo: Khóa học Kiểm toán nội bộ uy tín tại TPHCM và HN

3. Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về lựa chọn DN kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán

Theo quy định tại Điều 53 Nghị định 41/2018/NĐ-CP thì mức phạt hành vi vi phạm quy định về lựa chọn DN kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán như sau:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với: đơn vị thuê doanh nghiệp kiểm toán trong các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán không được thực hiện kiểm toán theo quy định pháp luật.
 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với: đơn vị thuê doanh nghiệp kiểm toán không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với: đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với BCTC, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp & các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan.

 

Facebook0
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.