Áp lực của nghề kiểm toán trong công ty kiểm toán độc lập

Kiểm toán là một ngành tương đối mới tại Việt Nam, có vai trò to lớn trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, đòi hỏi sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Vai trò quan trọng này đã tạo ra những áp lực đối với ngành kiểm toán, nhất là đối với hoạt […]

Xem chi tiết

Sự khác nhau giữa Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập

Nhiều người thắc mắc sự khác nhau giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập khác nhau như thế nào? Hôm nay chúng ta cùng đi qua một số đặc điểm của 2 vị trí này để tìm ra sự khác biệt này VỀ TÊN GỌI & MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: KIỂM TOÁN […]

Xem chi tiết