Quyền lên tiếng: Công cụ quản lý rủi ro tốt nhất

Cuộc khảo sát năm 2018 của Hiệp hội Ethics & Compliance Initiative’s (ECI) về chủ đề “Đạo đức & sự tuân thủ của nhân viên ở nơi làm việc” (đã khảo sát 5.101 người lao động về văn hóa nơi làm việc và khả năng liệu họ có báo cáo hành vi sai lệch họ […]

Xem chi tiết