Điểm mới trong cách xác định doanh thu nộp lệ phí môn bài

Từ ngày 23/8, Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 9/7/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 4/10/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài bắt đầu có hiệu lực. Công ty tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không? Thủ tục xử lý nợ tiền thuế và xóa […]

Xem chi tiết