Agribank giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam

Agribank thực hiện giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Thực hiện Quyết định số 920/QĐ-NHNN ngày 12.5 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của TCTD đối với khách hàng vay để đáp […]

Xem chi tiết