KMS Solutions và Locus hợp tác cung cấp giải pháp giao hàng chặng cuối

KMS Solutions vừa công bố ký kết hợp tác chiến lược với Locus, một doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ “deep tech” vào phát triển giải pháp chuỗi cung ứng. Theo thỏa thuận hợp tác , KMS Solutions sẽ chịu trách nhiệm tư vấn và triển khai các giải pháp của Locus, bao […]

Xem chi tiết