Jeff Thomson – Chủ Tịch IMA: Làm Thế Nào Để Kế Toán Quản Trị Giảm Thiểu Rủi Ro Trong Một Thế Giới Không Chắc Chắn

Cuộc khủng hoảng đang diễn ra là lý do mới nhất để kế toán quản trị kiểm tra lại ERM Hằng năm vào ngày 06 tháng 05, IMA® (Học viện kế toán quản trị), hiệp hội toàn cầu bao gồm nhiều chuyên gia tài chính, mà tôi chính là CEO, và là dịp kỷ niệm […]

Xem chi tiết