Kế hoạch tài chính – ngân sách 5 năm tới tính đến cả ảnh hưởng của Covid-19

Tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 vẫn giảm khoảng 60 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2020 và ưu tiên bố trí tăng chi cho đầu tư phát triển. Giai đoạn 2021 – 2025, mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5 – 7%. Chiều 5/11, phát biểu trước […]

Xem chi tiết