CFO và phòng tài chính cần kích hoạt giá trị của dữ liệu – Từ Laura Leka, Giám đốc kỹ thuật cấp cao, Hỗ trợ kế toán toàn cầu, IFAC

Dữ liệu là một trong những tài sản lớn nhất mà một công ty có, trị giá tới 30% vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, nhiều công ty không quản lý dữ liệu của họ đúng cách, thường bỏ qua loại tài sản giá trị này. Đó là thông điệp từ chuyên gia định giá […]

Xem chi tiết