Hội thảo “Triển khai chức năng kiểm toán nội bộ trong DN niêm yết”

Hội thảo “Triển khai chức năng kiểm toán nội bộ trong DN niêm yết”Ngày 5/11/2020, Tổ Chức Đào Tạo Smart Train phối hợp cùng Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) và Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA (The Institute of Internal Auditors) đã tổ chức hội thảo trực tuyến “Triển khai […]

Xem chi tiết

Triển khai kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp niêm yết

Đây là nội dung chính của hội thảo trực tuyến “Triển khai kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp niêm yết theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP” do Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) phối hợp với Tổ chức đào tạo Smart Train (Smart Train) và Hiệp hội Kiểm toán nội bộ […]

Xem chi tiết

Hội thảo: Triển khai chức năng Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp niêm yết

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về việc kiểm toán nội bộ. Theo Điều 30 (Nghị định 05), ngày 01/04/2021 là thời hạn cuối phải hoàn thành các công việc chuẩn bị cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp. Để […]

Xem chi tiết