Tìm hiểu khóa ngắn hạn: KIỂM TOÁN NỘI BỘ THEO KHUNG COSO

Smart Train – Đối tác đào tạo Kiểm toán nội bộ công chứng CIA được ủy quyền chính thức từ Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ (IIA) tại VN trân trọng giới thiệu đến Anh/Chị khóa học chuyên đề “Kiểm Soát Nội Bộ Khung COSO – Internal Controls COSO Frameworks” để hiểu rõ […]

Xem chi tiết