Phát triển kiểm toán nội bộ (KTNB) tại VN theo thông lệ quốc tế

Kiểm toán nội bộ là công cụ đắc lực của nhà quản trị đơn vị, tham gia vào tất cả các bước công việc, các quy trình kiểm soát và quản trị. Nhờ đó, kiểm toán nội bộ cung cấp sự đảm bảo khách quan về việc thiết kế, xây dựng, vận hành kiểm soát […]

Xem chi tiết

Kiểm toán nội bộ giúp ngăn ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

Ngày 29/3, tại hội thảo “Vai trò kiểm toán nội bộ trong công ty niêm yết”, ông Trầm Tuấn Vũ, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) nhấn mạnh, kiểm toán nội bộ đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp (DN), đây là công cụ giúp […]

Xem chi tiết