Đòn trừng phạt các công ty gian lận tài chính

Khi dịch Covid-19 diễn ra, khủng hoảng niềm tin vào sổ sách kế toán của các công ty niêm yết và năng lực kiểm toán được dự đoán sẽ lan rộng trên toàn cầu. Lằn ranh gian lận và lựa chọn chính sách kế toán không thận trọng Bạn tôi làm kế toán pháp chứng […]

Xem chi tiết