EVN Finance và Mirae Asset ký thỏa thuận hợp tác chung

(TBTCO) – Ngày 21/5/2020, Lễ ký kết thỏa thuận chung giữa Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) và Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) đã diễn ra tại Hà Nội. Các bên đã thống nhất định hướng hợp tác kinh doanh trên cơ sở khai thác thế mạnh của cả […]

Xem chi tiết