Kiểm toán nội bộ – Nghề bảo vệ giá trị cho doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ – Nghề bảo vệ giá trị cho doanh nghiệp Theo quan điểm trước đây, kiểm toán nội bộ (KTNB) chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính và tập trung vào công tác kiểm tra kế toán, thông tin tài chính của công ty. Tuy nhiên, vai trò của KTNB […]

Xem chi tiết

Quy định về kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

Kiểm soát nội bộ là gì? Kiểm toán nội bộ là gì? Quy định về kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ của pháp luật hiện nay như thế nào? Mối quan hệ giữa 2 loại hình này là gì? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây. Cập nhật hằng ngày […]

Xem chi tiết

Tại sao chọn CIA – kiểm toán nội bộ công chứng

Chứng chỉ CIA (Certified Internal Auditor) được cấp bởi Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA (The Institute of Internal Auditors), tổ chức nghề nghiệp quốc tế về Kiểm toán nội bộ duy nhất được thế giới công nhận. IIA được thành lập vào năm 1941 và hiện có hơn 185.000 hội viên […]

Xem chi tiết

Kiểm toán công nghệ thông tin và xu hướng ứng dụng công nghệ trong kế toán – kiểm toán

Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động kế toán – kiểm toán nội bộ sẽ góp phần cải thiện đáng kể chất lượng kiểm toán và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro. Cần kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp – Kiểm toán Nội bộ Kế toán, Kiểm […]

Xem chi tiết

Quy định mới về kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp hiện nay

Kiểm toán nội bộ được xem là tuyến phòng thủ cuối cùng của doanh nghiệp, có vai trò hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ứng phó với các rủi ro, tận dụng cơ hội để tối ưu hóa kết quả hoạt động. Tại Việt Nam, nhiều yếu tố khiến cho kiểm toán nội bộ chưa […]

Xem chi tiết