Vai trò của Giám đốc tài chính (CFO) trong việc dẫn dắt Công ty thời kỳ khủng hoảng do virut Corona (Covid-19)

Theo Hiệp hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ (IMA), các CFO có vai trò quan trọng trong việc giúp công ty đối phó với sự thiệt hại kinh tế và nguy cơ phá sản mà đại dịch Covid-19 gây ra. Khi bộ phận tài chính đảm nhận ngày càng nhiều vai trò hơn, các CFO trở […]

Xem chi tiết