Kiểm toán nội bộ giúp ngăn ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

Kiểm Toán Nội Bộ Tin doanh nghiệp Tin Kế Toán - Tài Chính
Facebook0
LinkedIn

Ngày 29/3, tại hội thảo “Vai trò kiểm toán nội bộ trong công ty niêm yết”, ông Trầm Tuấn Vũ, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) nhấn mạnh, kiểm toán nội bộ đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp (DN), đây là công cụ giúp phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống quản lý của DN.

Theo ông Trầm Tuấn Vũ, thông qua kiểm toán nội bộ, ban giám đốc và hội đồng quản trị có thể kiểm soát hoạt động, tăng khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh và quản lý rủi ro tốt hơn. Cụ thể, kiểm toán nội bộ giúp DN gia tăng niềm tin của các cổ đông, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán về hệ thống quản trị của công ty.

Thực tế cho thấy nhiều sự vụ liên quan đến tài chính và quản trị DN khiến cho nhà đầu tư luôn tự đặt ra những câu hỏi về việc liệu nếu một công ty không có kiểm toán nội bộ thì ai là người cung cấp những đảm bảo về tính độc lập và hoàn thành các mục tiêu cũng như các thông tin chi tiết để giúp cho ban lãnh đạo DN có thể xác định được liệu rủi ro và những khiếm khuyết trong kiểm soát được kiểm soát ra sao, nâng cao hiệu quả quản trị DN.

Hiện nay các quốc gia trên thế giới cũng như tại Việt Nam, kiểm toán nội bộ đã và đang được yêu cầu bằng luật nhằm nâng cao tính giải trình của ban lãnh đạo. Ngoài ra, kiểm toán nội bộ sẽ là dịch vụ giá trị gia tăng cho Ủy ban kiểm toán trong việc cần thiết tham gia vào việc lựa chọn trưởng kiểm toán, thảo luận và phê duyệt chương trình kiểm toán, đảm bảo các phát hiện của kiểm toán được báo cáo đầy đủ và thực thi bởi tổ chức.

Nhận định về việc thực hiện kiểm toán nội bộ tại công ty niêm yết Việt Nam, các chuyên gia cho rằng, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, việc xây dựng kiểm toán nội bộ trong DN niêm yết chắc chắn sẽ phát triển trong thời gian tới. Hơn nữa, để đáp ứng những đòi hỏi của các nhà đầu tư về một hệ thống quản trị chuyên nghiệp sẽ buộc các công ty niêm yết Việt Nam phải chú ý xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ hiệu quả. Thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ cũng sẽ phát triển trong các DN đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, do hầu hết các công ty mẹ ở nước ngoài đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ông Ivan Phạm – Giám đốc Bộ phận tư vấn rủi ro, Công ty PricewaterhouseCooper Việt Nam cho biết nếu kiểm toán độc lập bị giới hạn ở việc kiểm tra báo cáo tài chính, thì hoạt động của kiểm toán nội bộ không giới hạn ở bất kỳ phạm vi nào trong công ty. Kiểm toán nội bộ được thực hiện từ khâu mua hàng, sản xuất, bán hàng đến quản lý tài chính, nhân sự hay công nghệ thông tin. Quy trình kiểm toán nội bộ hướng đến mục tiêu phục vụ cho công tác quản lý DN, chứ không phải cho đối tác bên ngoài; đồng thời góp phần đánh giá các yếu kém của hệ thống quản lý cả trong và ngoài công ty.

Thanh Thanh
Nguồn: Báo Công Thương

Facebook0
LinkedIn

1 thought on “Kiểm toán nội bộ giúp ngăn ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.